Thursday, 21 March 2013

IBD Nilai-Nilai Dalam Prosa Fiksi


Nilai-Nilai Dalam Prosa Fiksi

          Sebagai seni yang bertulang pnggung cerita, mau tidak mau karya sastra (prosa fiksi) langsun atau tidak langsung membawakan moral, pesan atau cerita dengan perkatan lain prosa mempunyai nilai-nilai yang diperoleh pembaca lewat sastra. Adapun nilai-nilai yang diperoleh pembaca lewat sastra antara lain :
      1.      Prosa fiksi memberikan kesenangan
Keistimewaan kesenangan yang diperoleh dari membaca fiksi adalah pembaca mendapat pengalaman sebagai mengalaminya sendiri peristiwa itu peristiwa itu peristiwa atau kejadian yang dikisahkan.
 
      2 .      Prosa fiksi memberikan informasi
Fiksi memberikan sejenis informasi yang tidak terdapat di dalam ensiklopedi.
      
      3.      Prosa fiksi memberikan warisan kultural
Prosa fiksi dapat menstimuli imaginasi, dan merupakan sarana bagi pemindahan yang tak henti-hentinya dari warisan budaya bangsa.

      4.      Prosa memberikan keseimbangan wawasan
Lewat prosa fiksi seseorang dapat menilai kehidupan berdasarkan pengalaman-pengalaman dengan banyak individu. 

Contoh Karya Sastra

      1.      Mahabarata dan Ramayana
      2.      Siti Nurbaya
      3.      Salah Asuhan
      4.      Sengsara Membawa Nikmat

No comments :

Post a Comment